Jak úspěšně dokážou současné HR metody předpovídat budoucnost? Raději si hoďte mincí.

Tomáš Jiroušek

8. 12. 2021
nové investice
HR

  • Investujeme do startupu Behavera, který chce díky vlastním nástrojům změnit HR tak, jako Google Analytics změnily marketing.
  • Testy od Behavery využily desítky tisíc lidí, mezi klienty patří Vodafone, PwC či VŠE.
  • Jde o náš čtvrtý projekt v oblasti HR Tech, po StartupJobs, Grasonu a Nelise.
  • Na investice v této oblasti máme připravené desítky miliónů korun.

Behavera tým a Tomáš Jiroušek

Na společné fotografii zleva Tomáš Jiroušek (Miton) a zakladatelé Behavery - Jan Kuba, Igor Kubíček a Dušan Švancara.

Úspěšnost prediktivních metod v HR je v průměru horší než si hodit mincí. Když se firmy snaží porozumět psychologickému profilu a kompetencím svých lidí, aby mohly své týmy co nejlépe motivovat a opečovávat, pohybuje se úspěšnost používaných nástrojů okolo dvaceti procent. Behavera je startup, který to chce změnit, a to vývojem vlastních metod na měření kompetencí a potřeb lidí. 

Jaký problém Behavera řeší

O tom, že má tato oblast obrovský potenciál, těžko může být pochyb. Více než polovina zaměstnanců uvádí jako hlavní důvod svého odchodu buď svůj špatný fit s firemní kulturou, suboptimální vedení ze strany nadřízených nebo pocit, že firma nedokázala využít a rozvinout jejich potenciál. Není to překvapení vzhledem k faktu, že 90 % firem nemá dostatečná data, aby mohly tuto situaci změnit.

Z metod, které firmy používají aktuálně nejčastěji, jmenujme třeba nestrukturované rozhovory, které sice všichni využíváme, ale jsou dost možná nejhorším nástrojem, jak o kandidátech nebo stávajících zaměstnancích něco zjistit. Pokud chce firma proces zefektivnit či automatizovat, zpravidla sahá po osobnostních dotaznících - např. Hogan nebo MBTI.

V čem je Behavera jiná

“Hlavním rozdílem mezi těmito klasickými metodami a naší gamifikovanou diagnostikou je náš odklon od sebeposuzovací formy dotazování. Když použiju jednoduchý příměr: v dotazníku byste se zpěváka ptali na to, jaký má rozsah, jak si myslí, že dokáže zpívat čistě, nebo jak si poradí s rychlými pasážemi. V naší diagnostice ho necháte zazpívat,” vysvětluje rozdíl mezi Behaverou a těmito nástroji jeden ze zakladatelů Jan Kuba.

“Klasické dotazníkové šetření se ptá na relevantní aspekty vaší pracovní reality a nechává vás hodnotit výroky, posuzovat správnost nebo vybírat X z Y možností. Tím vytváří obrovský prostor pro zkreslení, protože většina z nás není schopná dobře posoudit úroveň svých pracovních kompetencí nebo k tomu prostě a jednoduše nejsme ochotní.. Naše metodologie staví na behaviorální psychologii. Díky tomu můžeme doložit násobně vyšší externí i prediktivní validitu našich zjištění,” dodává Igor Kubíček, CEO a spoluzakladatel.

Produkt

Cílem Behavery je budovat nástroj, díky kterému firmy získávají spolehlivá data o svých lidech a jejich kompetencích. Ať už jsou to uchazeči nebo dlouhodobí členové týmu. Data Behavera získává díky vlastním behaviorálním assessment nástrojům, které mají podobu propracované hry simulující reálné pracovní situace. Na základě těchto dat se pak Behavera stává partnerem pro manažery, team leadery či recruitery. Způsoby využití v praxi jsou pak například tyto:

  • Behavera dokáže najít vztahy mezi reálným výkonem zaměstnance a jeho pracovním potenciálem a podmínkami, ve kterých dosáhne lepšího pracovního výkonu i větší spokojenost. Následně manažera umí nasměrovat k tomu, aby tímto způsobem daného člověka vedl.
  • Behavera pozná, na jaký typ vedení lidé nejlépe reagují či jaká nefinanční forma odměny je pro ně důležitá. Manažer na základě toho zvládne své lidi lépe podporovat a vést.
  • Recruiter na základě výsledků z Behavery dokáže vybrat kandidáty, kteří nejlépe zapadnou do pracovní kultury a existujících procesů. Díky nástroji také umí přesněji předvídat jejich dlouhodobé potřeby, a tedy snižovat riziko, že firmu nespokojení opustí.

Jak to zapadá

V oblasti analytiky behaviorálních dat a prediktivních modelů v HR vidíme veliký potenciál. Behavera svým unikátním přístupem pomáhá zvyšovat efektivitu a spokojenost lidí. Což je obecně téma, kterým se v Mitonu v rámci HR technologií zabýváme nejvíce. Na investice v této oblasti máme pro příští roky připraveny vyšší desítky miliónů korun.

Tým

Za Behaverou stojí tři zkušení zakladatelé. Funkci CEO zastává Igor Kubíček, který ​​se už přes 10 let se věnuje designu a implementaci digitálních produktů a služeb v oblasti vzdělávání a rozvoje lidského potenciálu. Jako Chief of Science působí v Behaveře psycholog Jan Kuba, který se dlouhodobě zabývá oblastí psychometriky, tj. aplikace statistické analýzy při konstruování psychodiagnostických metod. CTO Dušan Švancara má za sebou třeba dva roky v berlínském 9Cookies v době, kdy firmu akvíroval Delivery Hero.

Zákazníci

Assessment nástroje Behavery již využily desítky tisíc lidí. Mezi klienty patří společnosti jako Vodafone, Novartis, PwC či VŠE. 

Fotografie ke stažení

Behavera chart 1

Srovnání dvou konkrétních profilů na kompetenční mapě skupiny. Modrý ukazuje vyšší maxima, ale i větší potenciální rezervy - větší vyhraněnost pracovního chování. Žlutý zobrazuje jinak profilovaného jedince.

Behavera chart 2

Motivace a pracovní kultura (barchart) - ukazuje skladbu pracovně-kulturních potřeb týmu s vyhraněností skupiny směrem k otevřenosti (přijímání nových věcí, vyšší tolerance odlišnosti a hledání dobré praxe mimo tradiční strukturu), odbornost (tendenci a uznávání spíše neformálních autorit na základě jejich odbornosti) a výkonu (tendenci být motivován převážně dosahováním dobrých výsledků).

Behavera chart 3

Ukazuje srovnání pracovního stylu různých zaměstnanců. Je zde patrné, na jaké aspekty pracovního chování kladou větší důraz.

Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat