Vánoční krypto giveaway: Jak to dopadlo

Vánoční krypto giveaway: Jak to dopadlo
Vánoční krypto giveaway: Jak to dopadlo
Michala Gregorová
22. 12. 2021
krypto/web3
dění v Mitonu

Za úspěšný rok můžete poděkovat různými způsoby. Tým Miton C, což je náš fond zaměřený na krypto a web3, se rozhodl darovat 8 miliónů korun. Komu a jak? O tom se rozhodovalo podle principů, které jsou nám na web3 tak sympatické.

  • Každý z týmu Miton C mohl nominovat organizace, které jsou jeho nebo její srdcovka.
  • Pak bylo potřeba nominace osobně obhájit u společné večeře.
  • Následovalo tzv. kvadratické hlasování.
Kolik klasů, tolik hlasů

Pár slov k tomuto hlasovacímu modelu. Kvadratické hlasování (vysvětlení) vám umožňuje vyjádřit, jak silnou preferenci přikládáte jednotlivým možnostem, kterým dáváte hlasy, místo prostého ano/ne.

Ve zkratce, jak to bylo u nás:

  • Každý dostal 100 kreditů, ty mohl libovolně rozdělit mezi 20 nominovaných organizací.
  • Protože je to “quadratic voting”, tak pokud přidělíte 3 hlasy, odečte se vám 9 kreditů. Pokud 9 hlasů, vyčerpáte si 81 kreditů. (Takže poslat všechny hlasy jedné organizaci nebylo příliš výhodné.)
  • Hlasovat lze i negativně, ale i tím si odčerpáváte přidělené kredity podle stejného modelu.
  • Využili jsme tento nástroj. Doporučujeme si to vyzkoušet, na papíře to zní složitě a je potřeba si to párkrát zkusit, aby si člověk osahal, k čemu tento model vede.

Jak vidíte na výsledcích, u nás vedlo použití kvadratického systému hlasování k obroušení hran a docela rovnoměrnému rozvrstvení darované částky.

Darované částky

A teď k tomu nejdůležitějšímu, tedy organizacím, kterým chceme poděkovat darem. Jejich pestrost odráží různorodost lidí, kteří seděli u stolu. Všechny dělají fantastickou práci a nám je ctí jim v tom takhle alespoň trochu pomoci.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Podpora otevřené a kvalitní žurnalistiky okolo stolu velmi rezonovala. Žijeme v době dezinformací a clickbaitových článků, a i v kryptu vidíme, že pozornost je klíčová hodnota.

Psyon

Než se Psyonu (jeden z našich portfoliových projektů) podaří vyjednat smlouvy s pojišťovnami, je důležité, aby byla ketaminem asistovaná terapie přístupná co nejvíce pacientům s depresí.

Replug.me

Tým Karolíny Presové dělá fantastickou práci na poli vztahu dětí a digitálních technologií. Rukama jim prošly tisíce školních dětí, a také učitelů a rodičů. Svým řešením jsou nejdále nejen v evropském kontextu.

Spondea

Organizace, která pomáhá dospělým a dětem zasaženým domácím násilím. Spondea nabízí podporu všem, kteří chtějí ovládnout vlastní agresi, navíc vzdělává děti i odbornou veřejnost.

Nemocnice Uganda

Projekt Charity České republiky. Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě vybudovali v roce 2006 s cílem zpřístupnit zdravotní péči lidem z vesnických oblastí v kraji Buikwe.

Nadační fond Vrba

Poskytuje praktickou pomoc ovdovělým maminkám, tatínkům a jejich dětem. NF Vrba můžete podpořit jednoduše také - přes Donio.

Psyres

Na poli psychedelického výzkumu se v Česku dějí velké věci. Vyžaduje to ale nemalé prostředky, které se snaží zajistit právě Psyres, což je nadační fond pro výzkum psychedelik.

Eduzměna

Cílem Eduzměny je společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Organizace usiluje o celkovou společenskou proměnu.

Advokační fórum

Založila ho Nadace OSF. Advokační fórum posiluje občanskou společnost a občany tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem.

Gwei.cz

Česko-slovenská Ethereum a DeFi komunita, která usiluje o osvětu v těchto oblastech. Díky jejich konferenci ETHBrno přibyli do Miton C hned dva noví členové.

Nemocnice Motol

Vizí je učinit z nemocnice „vlajkovou loď“ českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče. I když je náš příspěvek v tomto kontextu spíše symbolický, přišlo nám důležité české zdravotnictví a zdravotníky alespoň nějak podpořit.

Prázdninová škola Lipnice

Neziskovka, která dělá zážitkové kurzy pro studenty, dospělé. Představte si to jako takový tábor pro dospělé, kde se skrz vlastní zkušenost můžete o sobě hodně dozvědět.

Holky v kryptu

Protože web3 potřebuje (stejně jako spousta dalších oblastí) více žen a obecně více pestrosti a různých životních zkušeností.

Děvčata do krypta

Institut cirkulární ekonomiky

Další důležité téma. (Víte, co je re-commerce?) INCIEN vznikl v roce 2015 s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v praxi.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Základním posláním je podpora organizací občanské společnosti. NROS naplňuje své poslání financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců.

Člověk v tísni

Je tu potřeba jakékoliv představování? Pokud přece jen ano, tak třeba jejich vlastními slovy: “Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc a pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Pracujeme v Česku i v zahraničí.”

Dobrý anděl

Cílem nadace je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem umožňují dárcům – Dobrým andělům – navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do těžké životní situace.

Centrum pro dětský sluch Tamtam

Srdečně zdravíme na VŠE, odkud nominace vzešla, když tu David z Miton C přednášel o DAOs. David studentům slíbil, že pošleme 1000 dolarů, nakonec je to ještě o něco více.

Projekthope.sk

Polarizace společnosti. Další téma, o jehož palčivosti bohužel není pochyb. Na Slovensku se proti ní snaží bojovat právě třeba projekt Hope, a to formou hry.

P. S. Už teď víme, kolik věcí by se dalo udělat lépe, a těšíme se na příští rok, až se takhle sejdeme znovu. Třeba i s vámi? Aneb “Join the Circus”.

Zdroje obrázků: Úvodní - Rozhlas.cz, Kolik klasů, tolik hlasů - Víkend HN, Děvčata do krypta - Národní muzeum 

Sdílet článek