Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2B Mrštíkova
Liberec, Liberec Region, 460 07
Czech Republic

Milan Zemánek

Milan_Zemanek.jpg

Odjakživa chtěl podnikat. Nikdy si nepřiznal, že den má jen 24 hodin. Vizionář, který přemýšlí o budoucnosti víc než o přítomnosti. Podle něj jde všechno udělat ihned. Daroval obrovské množství vlastní krve.

S Mitonem je od samého začátku. Na starost měl Restu.cz, které jsme v roce 2018 prodali Makru. V současné době ho nejvíc zaměstnává rozvíjení Ulovdomov, resp. Ideální nájemce.cz, a především hledání nových projektů.

Twitter
LinkedIn
E-mail: mz@miton.cz