Scuk.cz
Farmářské trhy online

Téma kvalitních farmářských potravin a jejich efektivnější distribuce koncovým zákazníkům nejen ve velkých městech nás velmi zajímalo. Scuk dokázal tuhle myšlenku skvěle uchopit v online prostředí, a navíc ji propojit s podporou lokálních komunit.

Scuk.cz v číslech

500+
nákupních skupin
280+
aktivních dodavatelů
9000+
nabízených produktů

Scuk funguje jako internetové farmářské tržiště na principu komunitních nákupů. Zákazníci sdružení v Nákupních skupinách společně objednávají online na Scuku zboží přímo od lokálních farmářů a výrobců. Objednané a předem zaplacené zboží přebírají hromadně Organizátorům těchto skupin, kteří zajišťují jeho výdej členům své skupiny.

Naší vizí je svět, ve kterém budou kvalitní lokální výrobky a suroviny dostupné každému. Svět, kde podpora malých pěstitelů a výrobců hospodařících udržitelným způsobem není jen prázdná fráze. Naší vizi naplňujeme komunitním nakupováním skrze farmářské tržiště Scuk.cz, kde zákazníci online nakupují napřímo od menších lokálních výrobců a farmářů.

Kamil Demuth
Founder a CEO
Scuk.cz
Většina farmářských produktů ze Scuku není v běžných obchodech k sehnání.

Kdo se o projekt Scuk.cz za Miton stará

Jak šel čas s Scuk.cz

10/2017
Spuštění testovacího projektu, ještě pod značkou Lokalmarket.cz
10/2017
Spuštění testovacího projektu, ještě pod značkou Lokalmarket.cz
03/2018
Spouští se ostrý provoz online farmářského tržiště Scuk.cz
03/2018
Spouští se ostrý provoz online farmářského tržiště Scuk.cz
11/2018
K Mitonu se přidávají další investoři, Pale Fire Capital a Martin Rozhoň
11/2018
K Mitonu se přidávají další investoři, Pale Fire Capital a Martin Rozhoň
2019
Rozšíření rozvozových tras prakticky do celé České republiky
2019
Rozšíření rozvozových tras prakticky do celé České republiky
2020
Počet Nákupních skupin vyrostl přes 400, kvůli skokovému nárůstu objednávek vlivem covid–19 je otevřeno nové 4x větší překladiště
2020
Počet Nákupních skupin vyrostl přes 400, kvůli skokovému nárůstu objednávek vlivem covid–19 je otevřeno nové 4x větší překladiště
?
?