Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2B Mrštíkova
Liberec, Liberec Region, 460 07
Czech Republic

Vladimír Janouš

Vladimir_Janous.jpg

Vláďa Janouš je CFO Mitonu. Udržuje přehled o budoucích potřebách projektů v návaznosti na jejich plán a zajišťuje dostatek financí pro entity ve skupině. Je aktivně zapojen do posuzování nových investičních příležitostí a snaží se sdílet své zkušenosti v oblasti finančního řízení s vybranými firmami.

Vláďa získal více než 15 let zkušeností v poradenství, zejména v oblasti příprav business plánů, posuzování investic a financování.

Vláďa miluje cestování, a to včetně příprav na cesty, kterým věnuje velké množství času. Zatím však přípravy dělá čistě pro osobní potřeby bez větších podnikatelských ambicí :)

LinkedIn
E-mail: vladimir.janous@miton.cz