Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2B Mrštíkova
Liberec, Liberec Region, 460 07
Czech Republic

Ondřej Štěpánek

Ondrej_Stepanek.jpg

Ondra se k Mitonu připojil po skoro 10 letech v telekomunikacích, kde se nejvíce věnoval investicím do nových mobilních technologií.

Má na starosti portfolio projektů, které pomáhá rozvíjet, a mimo to se rád seznamuje i s novými nápady.

Kromě rodiny jsou jeho největší láskou silniční cyklistika a vysokohorská turistika.

LinkedIn
E-mail: ondrej.stepanek@miton.cz