Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2B Mrštíkova
Liberec, Liberec Region, 460 07
Czech Republic

Lidé

To nejdůležitější, co máme, jsou zkušenosti a vztahy. Miton budujeme v úzkém kruhu partnerů a spolupracovníků s rozmanitými schopnostmi. Každá firma je o lidech a tito stojí za Mitonem.