Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2B Mrštíkova
Liberec, Liberec Region, 460 07
Czech Republic

Pronajímaní bytu je dřina

Novinky

Pronajímaní bytu je dřina

Michala Gregorová

"V IdeálníNájemce.cz máme nově 46% podíl. Službě, kterou za rok proteče 70 mil. Kč a která významně usnadňuje život každému, kdo chce pronajmout byt. Podepsáno a zapito v Brně.

Ve druhém investičním kole jsme navýšili svůj podíl uplatněním opce. A k tomu přikoupili podíly od Jiřího Hlavenky a Olivera Dlouhého (Kiwi.com) v celkové výši 21 %. Transakce ohodnotila IdeálníhoNájemce na 100 milionů korun.

Proč týmu věříme? IdeálníNájemce nabízí majitelům veškerý servis spojený s pronájmem jejich nemovitosti, včetně převzetí všech rizik. Nejenže prostřednictvím všech dostupných informací ověří a vybere vhodného nájemce, ale také zaručí, že majitel bude dostávat nájemné pravidelně a včas, bez ohledu na reálnou obsazenost bytu.

IdealniNajemce.cz zároveň zařídí veškeré smluvní náležitosti, vyúčtování služeb či pojištění a v případě potřeby se postará také o případné kontroly, opravy a údržby bytu.

Služba vznikla teprve v roce 2015 (pod společností UlovDomov.cz) a je fantastické sledovat, jak se pod vedením zakladatelů Tomáše Brychty, Martina Březiny a Johnyho Patery rozvíjí a rychle roste. Aktuálně dosahuje ročního obratu kolem 70 milionů korun a z malého týmu se stal padesátičlenný. Kluci jsou otevřené hlavy a ničeho se nebojí, jsou skromní, ale mají velké plány. Takové máme v Mitonu rádi.

Na startu jim svými zkušenostmi hodně pomohli Jiří Hlavenka a Oliver Dlouhý, kterým moc děkuji a přeji jim další velké úspěchy při expanzi Kiwi.com."

Milan Zemánek

“Společně chceme dál měnit český trh, převzít od majitelů veškeré záležitosti spojené s nájemním bydlením a nastavit nový standard bydlení v ČR. Začínáme se také poohlížet po dalších velkých evropských městech. Vysoké procento domácností tam žije v pronájmu, což je pro nás obrovská příležitost,” říká k transakci jeden ze zakladatelů a šéf firmy Tomáš Brychta.

Čísla

Původní podíl: 15 %
tisková zpráva z února 2017

Nový podíl: 46 %
Z toho opce: 10 %
Odkup podílu Jiřího Hlavenky a Olivera Dlouhého: 21 %

Aktuální valuace IdeálníNájemce.cz: bezmála 100 miliónů Kč