Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2B Mrštíkova
Liberec, Liberec Region, 460 07
Czech Republic

Novinky

Centrum kupuje SW.cz

M J

Centrum Holdings od nás převzalo službu SW.cz. Jsme velmi rádi, že se to podařilo, protože služba má úzkou vazbu na Stahuj.cz, které od nás Centrum odkoupilo před třemi lety. Během této doby spolupráce nemohla běžet na plný plyn, což se teď zcela jistě změní. Centrum tímto krokem výrazně posílilo svoji vůdčí pozici v oblasti distribuce software pro PC. Nám se tím otevírá prostor pro využití nových příležitostí v sektorech, kde již působíme.